Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > ZÁPIS PRO UKRAJINSKÉ DĚTI 7.6. 2022

ZÁPIS PRO UKRAJINSKÉ DĚTI 7.6. 2022Pro děti s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zápisu do mateřské školy i základní školy pro školní rok 2022/23 na 7. 6. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin.
Для дітей з українським громадянством, які прибувають до Чехії у зв’язку із збройним конфліктом, датою зарахування до дитячого садка та початкової школи на 2022/23 навчальний рік визначено 7 червня 2022 року з 10:00 до 12:00.


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o odklad povinné školní docházky/ Заявапровідстрочкуобов'язковоїшкільноїосвіти

 

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Ця спеціальна реєстрація призначена лише для дітей

 • надано тимчасову охорону у зв'язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту, 
 • якому надано візу для перебування більше 90 днів з метою перебування на території Чеської Республіки, яка автоматично вважається за законом візою для іноземців з тимчасовим захистом. Про це свідчить видана візова наклейка або штамп у паспорті.
   

K žádosti je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
 • do mateřské školy potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).

До заяви повинні бути додані:

 • візовий документ дитини (для неособистих звернень буде подана та подана копія документа);
 • документ, що дає право представляти дитину; місце проживання дитини для визначення захворюваності (наприклад, договір оренди, свідоцтво про житло), у разі сумнівів школа може попросити муніципалітет перевірити точність реєстру населення; крайній термін повідомлення про зміну місця проживання в Чеській Республіці для іноземців з додатковим захистом – 3 робочі дні з дати цієї зміни;
 • до дитячого садка підтвердження педіатра з Чеської Республіки про обов’язкову вакцинацію, імунітет чи протипоказання (не стосується дітей, які проходять обов’язкову дошкільну освіту, тобто вони досягли 5 років на 31 серпня 2022 року).