Základní škola a Mateřská škola Rybniště, okres Děčín, příspěvková organizace

Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání ve školní družině

 

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

stanovuji

 

ke dni 1. 9. 2015 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

na částku 100 Kč měsíčně.

 

                      V Rybništi dne 4.6. 2015

                                                                                                      Mgr. Martina Kočišová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Základní škola
a Mateřská škola
Rybniště

Aktuality

 

Publikováno 14.01.2022

 

Publikováno 15.12.2021
Reklamní agentura Merope [ webdesign | tisk | media ] www.merope.cz