Základní škola a Mateřská škola Rybniště, okres Děčín, příspěvková organizace

Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání ve školní družině

 

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

stanovuji

 

ke dni 1. 9. 2015 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

na částku 100 Kč měsíčně.

 

                      V Rybništi dne 4.6. 2015

                                                                                                      Mgr. Martina Kočišová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Základní škola
a Mateřská škola
Rybniště

Aktuality

Publikováno 29.09.2018

VOŇAVÝ PODZIM

Publikováno 11.09.2018

Informace k zahájení školního roku 2018/2019

 

Publikováno 01.09.2018

 

Publikováno 05.07.2018
Reklamní agentura Merope [ webdesign | tisk | media ] www.merope.cz