Základní škola a Mateřská škola Rybniště, okres Děčín, příspěvková organizace

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

v mateřské škole

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

stanovuji

 

ke dni 1. 9. 2015 výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

na částku 200 Kč měsíčně.

 

                    

V Rybništi dne 4.6. 2015

 

                                                                        

                                                                                              Mgr. Martina Kočišová

                                                                                                  ředitelka školy

 

 

 

 

 

Základní škola
a Mateřská škola
Rybniště

Aktuality

 

Publikováno 28.06.2020

DŮLEŽITÉ! 

 

 

Publikováno 10.03.2020
Reklamní agentura Merope [ webdesign | tisk | media ] www.merope.cz