PRO INFORMACI...

06.01.2020

  • PŘIPOMÍNÁME MOŽNOST UHRADIT ŠKOLNÉ ZA MŠ A ŠD NA CELÉ OBDOBÍ LEDEN - ČERVEN, tedy:
    • MŠ 1 200 Kč
    • ŠD 600 Kč
    • platbu je možné sloučit se stravným, platbu za sourozence uhradit dohromady, variabilní symbol jako u stravného
    • č.ú.: 78-5215130227/0100

NÁHRADNÍ TERMÍN ČERTOVSKÉHO VYSTOUPENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

14.1. 2020 od 15 hodinZákladní škola
a Mateřská škola
Rybniště

Aktuality

DŮLEŽITÉ! 

 

 

Publikováno 10.03.2020
Reklamní agentura Merope [ webdesign | tisk | media ] www.merope.cz