INFORMACE K OTEVŘENÍ ZŠ 25. května 2020 a MŠ 11. května 2020

03.05.2020

ŘEŠENÍ - TAJEMNÁ MÍSTA:

- "tajná" místnost ve školní družině, jídelna, dveře do družiny, šatna, tělocvična yeswink


Vážení rodiče,

od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků ZŠ na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. Nadále bude pokračovat distanční výuka. 

Od 11.5. je otevřena také MŠ.

Provoz školy (ZŠ i MŠ) musí splňovat upravené provozní podmínky, které reagují na aktuální krizová a mimořádná opatření, a jejichž cílem je ochrana zdraví všech zúčastněných.

 

Rodiče všech žáků ze ZŠ budou nejpozději do úterý 19.5. informováni o organizaci od 25.5. (ve školních skupinách, nebo v pokračování učení na dálku).


Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci!

Martina Kočišová

Základní škola
a Mateřská škola
Rybniště

Aktuality

 

Publikováno 07.09.2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLNÍHO ROKU

Publikováno 26.08.2020

 

Publikováno 28.06.2020
Reklamní agentura Merope [ webdesign | tisk | media ] www.merope.cz